Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Akcja „Majówka 21”

Akcja „Majówka 21”

W dniach od 30 kwietnia do 10 maja na terenie nadzorowanym przez Nadleśnictwo Przysucha odbędzie się akcja Straży Leśnej pod kryptonimem „Majówka 21”.

Akcja ma na celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenach leśnych oraz lasu. Przypominamy, że osoby przebywające w lesie są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym dotyczących szkodnictwa leśnego.

Do najczęściej występujących szkód leśnych należą: nielegalne pozyskiwanie, bądź kradzież drewna już pozyskanego z Lasów Państwowych, nielegalne pozyskiwanie zwierzyny, nieprzestrzeganie przepisów o ochronie przeciwpożarowej obszarów leśnych, nieprzestrzeganie przepisów o prawidłowym zachowaniu się w lesie (np. uszkadzanie drzew i krzewów, zaśmiecanie lasu, płoszenie zwierząt, niszczenie gniazd i lęgowisk).

Warto wiedzieć, że do lasu nie można wjeżdżać pojazdami silnikowymi. Wyjątek stanowią wyznaczone parkingi leśne lub drogi oznaczone znakami dopuszczającymi ruch pojazdów po tych drogach. Zabronione jest także puszczanie psa wolno, bez smyczy. 

Pracownicy Lasów Państwowych są zobowiązani do niezwłocznego reagowania na wszelkie przejawy szkodnictwa leśnego, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Zwalczanie szkodnictwa leśnego przypisane zostało pracownikom Służby Leśnej, którym z tego tytułu przysługuje ochrona prawna przewidziana w przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy publicznych - art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 28 września o lasach.