Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Witaj Maj, Trzeci Maj u Polaków błogi raj

Witaj Maj, Trzeci Maj u Polaków błogi raj

3 maja 2021 roku przypada 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto państwowe zostało ustanowione na pamiątkę uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie Konstytucji w 1791 roku.

Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach i wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Choć krótko po uchwaleniu ustawy zasadniczej Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie, Konstytucja Majowa była przez lata symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu. Mimo rozbiorów Polski, pamięć o drugiej w dziejach świata konstytucji narodowej, pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości. Dokument ten jest przede wszystkim odzwierciedleniem tradycji niepodległościowych państwa polskiego.

Pamiętajmy także o Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, które świętujemy 2 maja.

Zapraszamy do włączenia się do akcji #mojaflaga. Zachęcamy do sfotografowania swojej flagi i podzielania się zdjęciem w mediach społecznościowych z oznaczeniem #mojaflaga.

W tych ważnych dla Polaków dniach zadbajmy o odświętny wygląd naszych domów i otoczenia. Wywieśmy biało-czerwone flagi! Niech będą one wyrazem naszego patriotyzmu, wzajemnego szacunku i narodowej jedności.