Asset Publisher Asset Publisher

Pomoc zewnętrzna

Projekty i fundusze, wykorzystywane w Nadleśnictwie Przysucha

Nadleśnictwo Przysucha  wystąpiło w 2013 roku o przyznanie pomocy w ramach działania nr 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na Przebudowę drogi leśnej nr 42 o długości ok. 6 km                         w Leśnictwach Zapniów i Kurzacze. Wartość zadania wynosi około 4,6 mln zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata                    2007-2013 - Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich.

Celem działania jest odnowienie i pielęgnacja drzewostanów zniszczonych przez czynniki biotyczne i abiotyczne oraz wprowadzanie mechanizmów zapobiegających katastrofom naturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.