Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ

ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ

W niedzielę 29 sierpnia 2021 roku z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Przysucha, na terenie Nadleśnictwa Przysucha odsłonięta została tablica upamiętniająca naradę Korpusu Kieleckiego Armii Krajowej, która miała miejsce w leśniczówce Promień .


Ideą uroczystości było jak wspomniał w swoim przemówieniu Nadleśniczy Czesław Korycki upamiętnienie tego wydarzenia w historii naszego kraju i lokalnego środowiska, uczczenie pamięci żołnierzy AK walczących o wolność Polski podczas II wojny światowej w nierównej walce z okupantem.

,,Żyjących bohaterów tamtych dni jest z nami coraz mniej, dlatego odsłonięcie tej tablicy ma na celu przekazanie młodemu pokoleniu wiedzy i rozwijanie zainteresowań bogatą, niestrudzoną,  a jednocześnie nadal mało znaną historią żołnierzy Armii Krajowej, której postawa jest drogowskazem do budowy tożsamości narodowej  naszej Ojczyzny i pielęgnowania tradycji, z myślą o przyszłych pokoleniach” – podkreślił Nadleśniczy.

Uczestniczący w uroczystości Piotr Kacprzak Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i Andrzej Lenart Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha w swoich wystąpieniach zaznaczyli rolę podobnych inicjatyw upamiętniających żołnierzy walczących na terenach Nadleśnictwa Przysucha, ale także ludności cywilnej współpracującej z żołnierzami, co jak pokazała historia naszego regionu miała tragiczne skutki.

W uroczystości wzięli udział ponadto przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenie Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego pseudonim Hubal pod przewodnictwem płk. Mirosława Pierzchały, radni Gminy i Miasta Przysucha, księża, przedstawiciele służb mundurowych: państwowej i ochotniczej straży pożarnej, policji, Wojsk Obrony Terytorialnej, harcerze, rodziny kombatantów, leśnicy.

Uzupełnieniem wydarzenia było zaprezentowanie wystawy przedstawiającej rys historyczny narady z dnia 23 sierpnia 1944 roku oraz postaci głównych dowódców zebranych na naradzie w leśniczówce Promień. Udział w naradzie sztabu okręgu „Jodła” wzięli: dowódca korpusu płk Jan Zientarski, pseudonim „Mieczysław”, szef sztabu korpusu ppłk Wojciech Borzobohaty „Wojan”, oficer operacyjny — mjr dypl. Bolesław Jackiewicz „Ryś”, oficer informacyjny — mjr Jan Górski „Faraon”, kwatermistrz — mjr. dypl. int. Włodzimierz Talko „Obuch” oraz dowódca 2 DP ppłk Antoni Żółkiewski „Lin” i 7 DP płk Gwidon Kawiński „Czesław”. Zdania uczestniczących były podzielone, koncepcje różne — od przebijania się całością sił, po wyekwipowanie trzech elitarnych batalionów, które pojedynczo mogłyby łatwiej przeniknąć do Warszawy i dać jej realne wsparcie. Po przeanalizowaniu sytuacji, przeprowadzono głosowanie w/w członków sztabu. Ostatecznie pułkownik „Mieczysław” podjął decyzję o przerwaniu Akcji „Zemsta”, czyli odsieczy dla walczącej Warszawy, rozwiązaniu koncentracji, rozdzieleniu zgrupowania i przejściu do realizacji Akcji „Burza” na swoim terenie. Przejście do walki na swoim terenie wydawało się mieć sens. O dalszych działaniach, stoczonych bitwach i potyczkach z Niemcami po rozwiązaniu koncentracji opowiedział Stanisław Faber Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Przysucha.

Po poświęceniu tablicy i złożeniu wiązanek kwiatów uczestnicy ceremonii udali się do Ruskiego Brodu, gdzie w Kościele Parafialnym pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i poległych żołnierzy AK.