Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Sprzedaż drewna, choinek i stroiszu

Sprzedaż drewna, choinek i stroiszu

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż wielu gatunków drewna wielowymiarowego (tartacznego), średniowymiarowego (papierówek i opału), małowymiarowego (gałęzi) oraz użytków ubocznych, tj. stroiszu (gałęzi jodłowych), a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

 

Sprzedaż detaliczna drewna i użytków ubocznych prowadzona jest:

- w biurze nadleśnictwa – w dni robocze w godz.: 730 - 1530

- we wszystkich kancelariach leśnictw we wtorki w godz. 730 - 1000

Adresy i numery telefonów znajdą Państwo w zakładce KONTAKT.

Aktualnie obowiązujący cennik detaliczny sprzedaży drewna znajdą Państwo poniżej. Prosimy o kontakt telefoniczny, jeśli interesuje Państwa zakup drewna.

Wywóz z lasu drewna zakupionego przez odbiorców detalicznych odbywa się w terminie do 5 dni od daty wystawienia dokumentu sprzedaży (asygnaty), w każdy roboczy wtorek i piątek.

 

Sprzedaż drewna dla przedsiębiorców odbywa się m.in. poprzez:

- Portal Leśno – Drzewny (PL-D)

- aplikację „e-drewno"

- zgodnie z cennikiem detalicznym

 

Wzór umowy kupna-sprzedaży drewna na rok 2017 (obowiązujący w RDLP w Radomiu):

- przedpłaty

- termin płatności

 

Wzór umowy sprzedaży drewna na rok 2016:

- przedpłaty

- termin płatności

 

********************************************************************************************************

Przysucha, dnia 24.02.2016 r.

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Przysucha ogłasza przetarg otwarty - licytację

na sprzedaż stroiszu jodłowego w roku 2016.

(ZG.802.28.2016)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Przysucha, przy ul. Targowej 87,

w dniu 10 marca 2016 r. /czwartek/ o godzinie 1000 – pomieszczenie świetlicy.

Ilość stroiszu jodłowego przeznaczona do sprzedaży - 60 mp, w czterech pakietach.

Pakiety nie podlegają podziałowi w trakcie przetargu.

Pakiet 1 - 15 mp - lokalizacja -  teren Nadleśnictwa Przysucha,

Pakiet 2 - 15 mp - lokalizacja -  teren Nadleśnictwa Przysucha,

Pakiet 3 - 15 mp - lokalizacja -  teren Nadleśnictwa Przysucha,

Pakiet 4 - 15 mp - lokalizacja -  teren Nadleśnictwa Przysucha.

Cena wyjściowa (netto) – 110,00 zł/1mp.

Przebicie ceny wyjściowej (netto)  – 1,00 zł.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela specjalista Robert Kozieł – pracownik Działu Gospodarki Leśnej w Nadleśnictwie Przysucha, nr telefonu: (48) 675-20-71 lub (48) 675-20 72, nr telefonu kom.: 795-412-690.

Odbiór stroiszu jodłowego odbywał się będzie przez cały rok 2016, sukcesywnie do jego pozyskania przez Nadleśnictwo Przysucha.

Z zasadami sprzedaży i regulaminem przetargowej sprzedaży stroiszu w Nadleśnictwie Przysucha można się zapoznać w Dziale Gospodarki Leśnej Nadleśnictwa Przysucha - do wglądu.

W przetargu mogą wziąć udział tylko nabywcy prowadzący działalność gospodarczą.

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywców oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Oferentowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionych zastrzeżeń do postanowień przetargu.

 

Nadleśniczy

mgr inż. Czesław Korycki

/podpis nieczytelny/

********************************************************************************************************

Materiały do pobrania

Cennik detaliczny na drewno, stroisz i choinki

Przetarg na stroisz jodłowy w roku 2016