Asset Publisher Asset Publisher

Organizmy chronione

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Przysucha występuje wiele chronionych organizmów. Do najciekawszych chronionych roślin naczyniowych spotykanych na terenie Nadleśnictwa Przysucha należą kosaciec syberyjski, lilia złotogłów, rosiczka okrągłolistna oraz storczyk plamisty. Bogatą reprezentację mają również chronione owady, z których najciekawsze to pachnica dębowa, rohatyniec nosorożec, przeplatka aurina oraz paź żeglarz i paź królowej. W odniesieniu do grupy płazów ciekawymi przedstawicielami są traszka grzebieniasta, rzekotka drzewna oraz kumak nizinny. Gady reprezentowane są między innymi przez zaskrońca zwyczajnego oraz żmiję zygzakowatą. Najliczniejszą grupę chronionych zwierząt stanowią  ptaki. Najciekawszymi gatunkami ptaków obserwowanymi na terenie Nadleśnictwa Przysucha są cietrzew, bocian czarny, bielik, dzięcioł zielony i łabędź krzykliwy. Gromadę ssaków reprezentują między innymi orzesznica, popielica i koszatka związane ze starymi drzewostanami. W lesie spotkać można przedstawicieli nietoperzy m.in.  gacka brunatnego, nocka Bechsteina, karlika większego czy borowca wielkiego. Coraz częściej w lasach Nadleśnictwa Przysucha  goszczą wilki.  

Lp.

Chronione grupy organizmów

Ilość chronionych gatunków

1

porosty

2

2

mchy

5

3

rośliny naczyniowe

21

4

mięczaki

2

5

owady

15

6

płazy

13

7

gady

5

8

ptaki

156

9

ssaki

23