Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikiem przyrody nazywamy pojedynczy twór przyrody żywej  lub nieożywionej wyróżniający się indywidualnymi cechami spośród pozostałych elementów przyrodniczych mający wartość kulturową, historyczną i krajobrazową. Najczęściej w ten sposób chroni się stare okazałe drzewa i krzewy, formy geologiczne w postaci skałek, jarów, głazów narzutowych, jaskiń itp.

W zarządzie Lasów Państwowych na terenie Nadleśnictwa Przysucha znajduje się 17 pomników przyrody: 14 pojedynczych drzew oraz 3 grupy drzew, łącznie 35 drzew pomnikowych. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajdują się 24 pomniki przyrody (138 drzew i 1 głaz narzutowy).

 Poniżej zamieszczona tabela zawiera wykaz obiektów zlokalizowanych na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Przysucha:

Lp.

Położenie

Opis obiektu

Leśnictwo, oddział

Gmina

Gatunek

Wiek

Obwód [cm]

Wysokość [m]

1

Drzewica, 253 c

Potworów

Jesion wyniosły

140

270

27

2

Drzewica, 256 f

Potworów

Sosna pospolita

150

283

28

3

Drzewica, 258 c

Potworów

Dąb szypułkowy - grupa 3 drzew

160

340-400

25

4

Stefanów, 106 i

Gielniów

Lipa drobnolistna

260

240

23

5

Kurzacze, 154 j

Przysucha

Sosna wejmutka

150

235

23

6

Kurzacze, 154 j

Przysucha

Modrzew polski - grupa 16 drzew

150

140-245

25-31

7

Kurzacze, 154 j

Przysucha

Sosna wejmutka

150

240

27

8

Kurzacze, 154 j

Przysucha

Buk pospolity - grupa 2 drzew

150

195-220

26

9

Kurzacze, 154 j

Przysucha

Sosna czarna

150

180

23

10

Rawicz, 225 f

Przysucha

Sosna pospolita

175

240

28

11

Rawicz, 225 b

Przysucha

Dąb szypułkowy

230

340

30

12

Rawicz, 225 b

Przysucha

Dąb szypułkowy

230

480

27

13

Rawicz, 213 b

Przysucha

Sosna pospolita

160

170

25

14

Aleksandrów, 178 i

Chlewiska

Wiąz górski

120

355

21

15

Aleksandrów, 178 i

Chlewiska

Lipa drobnolistna

120

310

24

16

Aleksandrów, 178 i

Chlewiska

Klon zwyczajny

120

290

22

17

Skłoby, 49 d

Chlewiska

Dąb szypułkowy

260

385

28