Wydawca treści Wydawca treści

Jak można pomagać ptakom?

Wydawać by się mogło, że pomoc ptakom polega głownie na ich zimowym dokarmianiu. Jest to jednak duże uproszczenie. Pomoc dla ptaków to między innymi:

·        tworzenie miejsc do rozrodu dla ptaków;

·        tworzenie przyjaznego ptakom otoczenia;

·        ochrona przed zagrożeniami;

·        zimowe dokarmianie.

Leśnicy corocznie wywieszając budki lęgowe starają się ułatwić ptakom prowadzenie lęgów i przez to działanie zwiększać ich ilość w lesie. Poprzez zapewnianie ptakom dogodnych miejsc lęgowych przyczyniamy się do zmniejszania ilości szkodliwych owadów, które są pożywieniem zamieszkujących lasy ptaków. Budki wieszane na terenie lasów są konstrukcjami trwałymi, użytkowanymi przez ptaki latami. Ich konstrukcja umożliwia ich czyszczenie, które jest corocznie przeprowadzane.

Budki lęgowe są jednak tylko substytutem naturalnych dziupli. Drzewa służące ptakom jako schronienie i miejsce rozrodu objęte są szczególną opieką leśników. Każdy jednak  odwiedzając las może otoczyć troską mieszkające w nim ptaki i w przypadku zauważenia sytuacji niepokojących związanych miejscami rozrodu i lęgów ptaków na terenie Nadleśnictwa Przysucha powiadomić o tym fakcie telefonicznie. W tym celu prosimy o kontakt pod następujące numery telefonów:

- 48 675 20 71 – w godzinach 7:30-15:30,

- 668 408 601 – poza godzinami pracy.


Organizmy chronione

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Przysucha występuje wiele chronionych organizmów. Do najciekawszych chronionych roślin naczyniowych spotykanych na terenie Nadleśnictwa Przysucha należą kosaciec syberyjski, lilia złotogłów, rosiczka okrągłolistna oraz storczyk plamisty. Bogatą reprezentację mają również chronione owady, z których najciekawsze to pachnica dębowa, rohatyniec nosorożec, przeplatka aurina oraz paź żeglarz i paź królowej. W odniesieniu do grupy płazów ciekawymi przedstawicielami są traszka grzebieniasta, rzekotka drzewna oraz kumak nizinny. Gady reprezentowane są między innymi przez zaskrońca zwyczajnego oraz żmiję zygzakowatą. Najliczniejszą grupę chronionych zwierząt stanowią  ptaki. Najciekawszymi gatunkami ptaków obserwowanymi na terenie Nadleśnictwa Przysucha są cietrzew, bocian czarny, bielik, dzięcioł zielony i łabędź krzykliwy. Gromadę ssaków reprezentują między innymi orzesznica, popielica i koszatka związane ze starymi drzewostanami. W lesie spotkać można przedstawicieli nietoperzy m.in.  gacka brunatnego, nocka Bechsteina, karlika większego czy borowca wielkiego. Coraz częściej w lasach Nadleśnictwa Przysucha  goszczą wilki.  

Lp.

Chronione grupy organizmów

Ilość chronionych gatunków

1

porosty

2

2

mchy

5

3

rośliny naczyniowe

21

4

mięczaki

2

5

owady

15

6

płazy

13

7

gady

5

8

ptaki

156

9

ssaki

23