Wydawca treści Wydawca treści

POŁOŻENIE

Nadleśnictwo Przysucha jest jednym z dwudziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Swym zasięgiem obejmuje dwanaście gmin. Ma powierzchnię 914,36 km kw.

Położenie geograficzne i regionalizacja przyrodniczo-leśna

Położenie geograficzne lasów N-ctwa Przysucha określają współrzędne:

        od  51° 12' 02''  do  51° 35' 01'' szerokości geograficznej północnej,
        od  20° 19' 01''  do  20° 51' 43'' długości geograficznej wschodniej.

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, przedstawionej w „Siedliskowych Podstawach hodowli lasu" (2004), lasy Nadleśnictwa Przysucha w całości położone są na terenie Krainy Małopolskiej (VI) oraz następujących dzielnic i mezoregionów tej jednostki:

Obręb Przysucha

 • dzielnica – Łódzko-Opoczyńska (VI.1),
 • mezoregion – Piotrkowsko-Opoczyński (VI.1.b), oddz.: 1-38, 321-327, 332-335, 343-344,      357-366, 368-369, 370-371,
 • dzielnica – Gór Świętokrzyskich (VI.2),
 • mezoregion – Puszczy Świętokrzyskiej (VI.2.a): cały kompleks „Przysucha",
 • dzielnica – Radomsko-Iłżecka (VI.3),
 • mezoregion – Równiny Radomsko-Kozienickiej (VI.3.a), oddz.: 1A, 48A, 44-52, 251-258, 300-320, 327-331, 336-343, 345-346, 350-351, 353-355, 373-375, 347-349, 352, 376-377,
 • mezoregion – Przedgórza Iłżeckiego (VI.3.b), oddz.: 53, 232 (część), 379, 381;

Obręb Rzuców

 • dzielnica – Radomsko-Iłżecka (VI.3),
 • mezoregion – Przedgórza Iłżeckiego (VI.3.b), oddz.: 201-204,
 • dzielnica – Gór Świętokrzyskich (VI.2),
 • mezoregion – Puszczy Świętokrzyskiej (VI.2.a): pozostała część obrębu.