Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciwpożarowa

Obszary lasów państwowych Nadleśnictwa Przysucha zaliczone są do strefy o średnim zagrożeniu pożarowym. Największe natężenie pożarów występuje wczesną wiosną, z powodu wypalania traw, oraz latem, ze względu na wysokie temperatury powietrza i niską wilgotność ściółki.

Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym zagrożenie pożarowe w poszczególnych porach roku są warunki meteorologiczne, takie jak: opady atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, temperatury powietrza i wilgotności powietrza. W sezonie palności codziennie określany jest stopień zagrożenia pożarowego, podawany na godz. 9.00 i 13.00. Przy wystąpieniu III (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego i utrzymującej się przez co najmniej pięć kolejnych dni niskiej (poniżej 10 proc.) wilgotności ścioły leśnej mierzonej o godz. 9.00 nadleśnictwo obligatoryjnie wprowadza zakaz wstępu do lasu.

Największe zagrożenie pożarowe na terenach leśnych spowodowane jest jednak nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przez ludzi przebywających w lesie.Z ustawy o lasach wynika m.in., że w lasach i 100 metrów od nich nie można używać otwartego ognia.

Nadleśnictwo Przysucha posiada system ochrony przeciwpożarowej złożony z punktu alarmowo-dyspozycyjnego przy biurze nadleśnictwa oraz dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych zlokalizowanych w leśnictwach Rawicz i Skłoby. W okresie wysokiego zagrożenia pożarowego organizowane są także patrole piesze i samochodowe. Nadleśnictwo wyposażone jest też w sprzęt do gaszenia pożarów. Na terenie nadleśnictwa zlokalizowana jest sieć punktów czerpania wody oraz dojazdów pożarowych w celu zaopatrzenia wodnego samochodów gaśniczych. Posiadamy też dobrze zorganizowaną łączność bezprzewodową w celu szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia pożaru.

W związku z dużą ilością szkół w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa, często są organizowane lekcje poglądowe z zakresu ochrony ppoż. w lasach i ochrony środowiska naturalnego w naszym regionie (w ramach „Programu edukacji leśnej społeczeństwa").