Wydawca treści Wydawca treści

Turystyka i rekreacja w Nadleśnictwie Przysucha

Od kilkunastu lat obserwujemy narastanie społecznego zapotrzebowania na rekreację, turystykę i uprawianie różnego rodzaju sportów na terenach leśnych, co świadczy o tym, że coraz więcej ludzi zauważa i docenia korzystny wpływ lasu na swoje samopoczucie i zdrowie. Lasy Nadleśnictwa Przysucha są doskonałym miejscem do realizacji tego typu aktywności. Jednym z trzech równoważnych priorytetów  w prowadzonej obecnie wielofunkcyjnej gospodarce leśnej są właśnie funkcje społeczne.

Dlatego też działania Nadleśnictwa Przysucha polegają na modernizacji i udoskonalaniu istniejących obiektów infrastruktury turystycznej oraz tworzeniu nowych. Najlepszym przykładem takiej działalności jest wybudowanie zadaszonej wiaty znajdującej się na terenie cieszącego się ogromną popularnością obiektu turystycznego „Skałki”. Bieżącym pracom konserwatorskim poddawana jest również ścieżka dydaktyczna „Rawicz”, która chętnie jest odwiedzana przez lokalną społeczność. Ponadto modernizowane są drogi leśne pełniące równocześnie funkcje szlaków turystycznych pieszych i rowerowych . Na uwagę zasługuje również fakt poprowadzenia przez lasy naszego nadleśnictwa trzech tras Nordic Walking.

Doskonałym nowoczesnym narzędziem pomocnym w organizowaniu czasu w lesie jest darmowa aplikacja "mobilny Bank Danych o Lasach”.

Zasady korzystania z obiektów turystyki i rekreacji zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Przysucha regulują zamieszczone poniżej regulaminy.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszych lasów i zaglądania na naszą  stronę internetową!