Zanocuj w lesie

Nadleśnictwo Przysucha przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępniania obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal.

Obszary objęte Programem znajdują się na terenie leśnictw: Puszcza, Rawicz i  Borkowice. Łącznie stanowią powierzchnię ponad 1100 ha urokliwego, urozmaiconego terenu leśnego, o niepowtarzalnej rzeźbie i bogatym składzie gatunkowym flory i fauny. Zasięg wyznaczonych obszarów widoczny jest na mapie umieszczonej powyżej. Obszary objęte programem dostępne są również na stronie BDL pod adresem www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.

Jak skorzystać z mapy BDL w celu znalezienia interesującego obszaru?

W dolnym menu należy wybrać „Mapy BDL” i potem „Mapa zagospodarowania turystycznego”. Domyślnie włączone są wszystkie warstwy z infrastruktury, ścieżki dydaktyczne oraz obszary pilotażowe.

Jeśli w kręgu zainteresowań znajdują się jedynie obszary programu, należy odhaczyć warstwy „Infrastruktura turystyczna” i „Ścieżki dydaktyczne”, wtedy widoczne będą tylko tereny objęte programem.

Na mapie znajdują się dwa rodzaje obszarów (wyróżnione kolorami):

  • kolor pomarańczowy - obszary, na których można korzystać z kuchenek gazowych przez najbliższy rok – do 14 kwietnia 2022 r. na całym obszarze, a ogniska tylko w miejscach do tego wyznaczonych;

  • kolor żółty - pozostałe obszary, gdzie można korzystać z ognia wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

Obszary wyznaczone w ramach programu „Zanocuj w lesie” posiadają regulamin. Przed skorzystaniem z możliwości noclegu w ramach tego programu prosimy o zapoznanie się z jego zapisami (regulamin zamieszczony jest poniżej).

Przed wyprawą do lasu warto zapoznać się z zasadami bezpiecznego i etycznego korzystania z lasu (zamieszczone poniżej).

Jeżeli nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu to zgodnie z regulaminem obszaru należy wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (poniżej) oraz przesłanie go na adres przysucha@radom.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Agata Jankowska, tel.: (48) 675 20 71 lub 533861793.

Na mapie poglądowej zaznaczone są miejsca, w których można pozostawić pojazd oraz w sposób bezpieczny rozpalić ognisko:

  • obszar Przysucha – leśnictwo Puszcza, oddział 139 – miejsce postoju pojazdów stanowi teren przy drodze leśnej za osadą leśniczego, wjazd od miejscowości Kozłowiec; miejsce do rozpalenia ogniska znajduje się na polanie przy tej samej drodze w odległości 500 m od miejsca postoju dla pojazdów (miejsce nie jest zaopatrywane w drewno, każdorazowo po zakończeniu ogniska należy starannie zagasić palenisko, aby nie powodować zagrożenia pożarowego w lasach),

  • obszar Borkowice – leśnictwo Borkowice, oddział 9 – miejsce postoju pojazdów stanowi zatoczka przy drodze leśnej, wjazd z drogi publicznej między miejscowościami Długa Brzezina - Bryzgów; oddział 3 - miejsce do rozpalenia ogniska znajduje przy samej drodze – jest to polana leśna o powierzchni kilku arów (miejsce nie jest zaopatrywane w drewno, każdorazowo po zakończeniu ogniska należy starannie zagasić palenisko, aby nie powodować zagrożenia pożarowego w lasach).

Na terenie obszarów programu „Zanocuj w lesie” mogą być prowadzone prace gospodarcze. Poniżej znajduje się informacja o planowanych do realizacji w listopadzie pracach gospodarczych:

  1. Leśnictwo Puszcza – oddziały: 117 d, 140 c, 178 a,

  2. Leśnictwo Borkowice – oddziały: 7 a, 9 b, 9 j,

  3. Leśnictwo Rawicz – oddziały: 188 b.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zakazu wstępu na obszary oznakowane żółtymi tablicami ZAKAZ WSTĘPU.

Na stronie BDL znajdują się mapy okresowego zakazu wstępu do lasu (pod adresem https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/).  Przed  wyjściem do lasu warto sprawdzić, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

Na terenie obszarów wyznaczonych w ramach programu „Zanocuj w lesie” realizowane są przez Koła Łowieckie zadania  związane z gospodarką łowiecką. Prosimy
o zachowanie ostrożności w trakcie przebywania na terenach leśnych. Następujące Koła Łowieckie są dzierżawcami obwodów łowieckich wchodzących w skład obszarów programu:

  • obszar Przysucha - Koło Łowieckie "Dzik" w Przysusze, Koło Łowieckie "Sokół",

  • obszar Borkowice - Koło Łowieckie "Szarak" w Radomiu,

___________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

od maja na terenie całego kraju funkcjonują obszary nowego programu „Zanocuj w lesie”. Rozwój funkcji rekreacyjno-turystycznych w lasach stanowi poważne wyzwanie dla gospodarki leśnej. Naszym celem jest ustalenie społecznych oczekiwań dotyczących rozwoju tych funkcji w lasach zarządzanych przez nadleśnictwa. W związku z powyższym Lasy Państwowe przygotowały ankietę przeznaczoną dla wszystkich osób korzystających turystycznie i rekreacyjnie z lasów, nie tylko tych, którzy nocują w lesie w ramach ww. programu.

Jeśli wypoczywa Pan/i w lasach, interesuje się turystyką przyrodniczą serdecznie zapraszamy do udziału w ankiecie! Ankieta jest anonimowa, wskazane przez Państwa odpowiedzi są zabezpieczone i poufne.

Zapraszamy do jej wypełnienia:

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=